|
|
Lån  


 
Annonce:


Opstart af vagtfirma
Her er lidt information om hvordan man starter et vagtfirma.

Hvordan opstarter man vagtfirma?
Hvis man skal opstarte et vagtfirma, så skal man gøre det ved at tage kontakt til politiet.

Du er underlagt lovens regler om vagtvirksomhed, når du driver selvstændig
virksomhed, og opfylder følgende betingelser:

1. Når personer i virksomheden enten ved egen eller ansattes tilstedeværelse, ved brug af hunde eller ved tv-overvågning fører tilsyn med privates område eller områder, hvortil der er almindelig adgang,

2. Når virksomheden udfører værditransporter

3. Når virksomheden udøver beskyttelse af andre personer

4. Når virksomheden modtager og behandler alarmsignaler fra overfalds- eller indbrudsalarmeringsanlæg

5. Når virksomheden fører kontrol med andres virksomhed som nævnt under punkt 1- 4.

Personale i vagtvirksomhed
Personale i autoriserede vagtvirksomheder skal være godkendt af politiet i den politikreds, hvor vagtvirksomhedens hovedkontor ligger.

Under udførelse af vagtvirksomhed skal virksomhedens personale altid være i besiddelse af personlegitimationskort, der udstedes af rigspolitichefen.

Gebyrer
For autorisation af en vagtvirksomhed betales et gebyr på kr. 5000.

For udstedelse af personlegitimationskort til personale betales et gebyr på 300 kr.

Ansøgning
Du skal søge om autorisation til at udøve vagtvirksomhed hos Rigspolitiet.

Kategorier på sider:

Opstart af vagtfirma Alarmanlg Tyverisikring Gode rd til tyveri sikring af dit hjem Vagtfirmr


 Du er her: Vagtfirma - Netannoncer Vagtfirma -